LH testside

Det er noen år siden nå og «Anne» er så vidt blitt voksen.

Men det vonde hun forteller hun opplevde særlig 7. og 8. klasse på montessoriskolen på Opdøl i Lofoten slipper ikke taket i henne.

– Jeg husker det var veldig ubehagelig, jeg var redd. Også ble jeg så irritert på han.

NRK har valgt å ikke bruke det riktige navnet til den tidligere eleven.

Anklagene fra de som er intervjua i denne saka og i bekymringsmeldingene NRK har sett retter seg i all hovedsak mot en person i ledelsen ved skolen.

Den siste tida har kommunen fått inn så mange bekymringsmeldinger at de har varsla direktoratet.

Politiet etterforsker også en anmeldelse for fysiske krenkelser på skolen.

Utdanningsdirektoratet (Udir) har hatt to tilsyn ved privatskolen. I det ene tilsynet kom det fram at det har vært brukt ulovlig fysisk makt mot elever.

Ledelsen ved Opdøl montessoriskole sier at de ikke kan kommentere enkeltsaker, og viser blant annet til at begge tilsynene som Udir har hatt hos dem er avslutta.

Deen siste tida har kommunen fått inn så mange bekymringsmeldinger at de har varsla direktoratet.

Politiet etterforsker også en anmeldelse for fysiske krenkelser på skolen.

Utdanningsdirektoratet (Udir) har hatt to tilsyn ved privatskolen. I det ene tilsynet kom det fram at det har vært brukt ulovlig fysisk makt mot elever.

Ifølge «Anne» var det flere hendelser der hun ble lagt ned i bakken slik at hun ikke fikk puste.

– Han låste eller stengte meg inne på grupperom. Han holdt meg ute av klasserom så jeg ikke fikk være sammen med de andre.

Fikk du vite hvorfor?

– Han sa at jeg var en fare for de andre, det brukte han hele tida. Så jeg fikk ikke være i klasserommet.

På hvilken måte tror du han mente at du var en fare for de andre?

– Nei, men kanskje fordi hver gang han prøvde å hive meg ned i bakken så brukte jeg å slå og spenne han for å komme meg unna. Men jeg tror han sa det bare for å ha noe å si til sitt forsvar.

NRK har sett dokumenter som viser at skolen beskriver en av episodene der hun blir lagt ned i golvet med at det var fare for liv og helse. 

Personen som «Anne» anklager har ikke ønska å kommentere saka, og viser til styret ved skolen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nils Rotevatn Testesen
Skroll til toppen